2 Days Shivir Registration Form

by Acharya Bhagwant Dr. Shiv Muniji Ma.Sa.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Participation Fees - Rs 300
(मौन एवं ध्यान के साथ)
समय: प्रथम दिवस प्रातः 06:00 बजे से प्रारंभ होकर अन्तिम दिवस सायं 05:00 बजे पूर्ण होगा।

Shivir Center: Shivacharya Samavsaran, Vardhaman Sanskrutik Kendra, Gangadham-Kondwa Road, Near Ashapuri Mata Mandir, Pune - 411037
Press enter to search