Image

Atma Dhyan Shivir 2019

by Acharya Bhagwant Dr. Shiv Muniji Ma.Sa.
For any queries contact -
Suresh Gandhi - 9822996905 | Prakash Bora - 9371168513
Savita Karnavat - 9881090587 | Achala Bhandari- 9423001299

Shivir Center:  Shivacharya Samavsaran, Vardhaman Sanskrutik Kendra, Gangadham-Kondwa Road, Near Ashapuri Mata Mandir, Pune - 411037
Press enter to search